Nasrettin Hoca

Nasreddin Hoca, 1208-1284 yılları arasında Selçuklular döneminde Akşehir’de ya- şamıştır. Yerli ve yabancı konukların ziyaret ettiği türbesi Akşehir’dedir. Nasreddin Hoca, yüzyıllardan beri tüm Türk Dünyası’nda güldüren ve düşündüren fıkralarıyla bilinmektedir. Türk Milleti’nin zeka inceliğini, nükte gücünü, en iyi şekilde yansıtan kişi olarak Türk Ültür Tarihi’nde layık olduğu seçkin yerini almıştır. Nasreddin Hoca, çeşitli fıkralarından Timurlenk’in çağdaşı olarak görülmekte ise de; bu tarihi açıdan mümkün değildir. Timurlenk’in çağdaşı olan kişi, Anadolu’da çeşitli hükümdarlara danışmanlık yapan, Şair 6 FIKRALARLA NASREDDİN HOCA Ahmedi’dir. Şair Ahmedi’nin Timurlenk’le olan nükte ve fıkraları sonradan Nasreddin Hoca’ya insad edilmiştir. Onun latife ve nükteleri, hikmet ve ibret dolu olup, zamanla atasözü haline gelmiş- tir. Her biri keskin zeka ve doğru işleyen aklın ürünüdür.